ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610060
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  610060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านไม้ดัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchanmaidad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตลาดบางระจัน
ตำบล :
  สิงห์
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  036591496
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2488
อีเมล์ :
  maidad16130@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบางระจัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:54:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด


นางเพ็ญศรี ชิตสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน