ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมคาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610063
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  610063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแหลมคาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  lamkang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่    2   บ้านแม่ลา
ตำบล :
  แม่ลา
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2467
อีเมล์ :
  lamkang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:27:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแหลมคาง


นางสาวอัญชลี สังข์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมคาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน