ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610069
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  610069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanja
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านจ่า
ตำบล :
  บ้านจ่า
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  36591210
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  banja_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านจ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:35:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)


นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน