ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610074
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  610074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคีม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KEEM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคีม
ตำบล :
  สระแจง
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  0989585181
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2478
อีเมล์ :
  keem_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สระแจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 11:08:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคีม


นางสุภาพ แก้วบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน