ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610075
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  610075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนเจดีย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonjadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนเจดีย์
ตำบล :
  สระแจง
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  0821698701
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2517
อีเมล์ :
  obecsing019@singprimary.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:01:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์


นายพลกฤษณ์ บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน