ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610076
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  610076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUNGWA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสระแจง
ตำบล :
  สระแจง
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  36521879
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สระแจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:55:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งว้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน