ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610078
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  610078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanphromburi(watkuditong)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านไทยพวน
ตำบล :
  บางน้ำเชี่ยว
อำเภอ :
  พรหมบุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16120
โทรศัพท์ :
  36599492
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๒
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พรหมพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:03:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)


นายกิตติพงศ์ ดำรงขาวโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน