ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610081
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  610081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดหลวง
ตำบล :
  บางน้ำเชี่ยว
อำเภอ :
  พรหมบุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16120
โทรศัพท์ :
  36598242
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.สิงห์บุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลบางน้ำเชี่ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:17:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหลวง


นายไพศาล จูฑะพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน