ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610090
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  610090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพรหมเทพาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpromtapawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านชลอน
ตำบล :
  หัวป่า
อำเภอ :
  พรหมบุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16120
โทรศัพท์ :
  036573428
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โรงช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน