ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอัมพวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610092
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  610092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอัมพวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watamphawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านอัมพวัน
ตำบล :
  พรหมบุรี
อำเภอ :
  พรหมบุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16160
โทรศัพท์ :
  036599096
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2486
อีเมล์ :
  WA_amphawan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลพรหมบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอัมพวัน


นายมงคล เครือทิวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน