ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610094
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  610094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattoei
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านพลู
ตำบล :
  พระงาม
อำเภอ :
  พรหมบุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16120
โทรศัพท์ :
  036810611
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  wattoei@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 18:31:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเตยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน