ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประสาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610095
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  610095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประสาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprasat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหัววน
ตำบล :
  พระงาม
อำเภอ :
  พรหมบุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน พ.ศ. 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09:05:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประสาท


นางประภา พวงดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน