ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610102
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  610102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกระทุ่มปี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkrathumpi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแหลมยอ
ตำบล :
  โพธิ์ชัย
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  36588237
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม พ.ศ. 2467
อีเมล์ :
  krathumpis@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพธิ์ชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:29:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน