ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตุ้มหู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610107
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  610107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตุ้มหู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattoomhoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านปลาไหล
ตำบล :
  ท่างาม
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  036585250
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/07/2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่างาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตุ้มหู


นางจิติภัสร์ อัครโรจน์รวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ้มหู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน