ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางปูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610109
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  610109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางปูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangpoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางปูน
ตำบล :
  ชีน้ำร้าย
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  089-8014749
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  bangpoon.school99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การจัดการความรู้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชีน้ำร้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางปูน


นางรุ่งนภา กาญจนสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปูน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน