ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610112
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  610112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกลาง
ตำบล :
  ทองเอน
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  36811572
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  watklangschool2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองเอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:06:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกลาง


นางเนาวรัตน์ ช่างเครื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน