ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610113
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  610113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองโพธิ์ศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KLONGPOSRI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านคลองโพธิ์ศรี
ตำบล :
  ทองเอน
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  36501094
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฏาคม 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.สิงห์บุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองเอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน