ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610117
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  610117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Phaidam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านไผ่ดำ
ตำบล :
  ทองเอน
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  036811100
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/04/2467
อีเมล์ :
  e21emj@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองเอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)


นางสาวพนิดา สุทธิสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน