ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดล่องกะเบา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610118
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  610118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดล่องกะเบา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlongkabao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านล่องกะเบา
ตำบล :
  ทองเอน
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  081-9464874
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองเอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดล่องกะเบา


นายสมยศ สังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่องกะเบา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน