ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสือข้าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610121
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  610121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเสือข้าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsuekham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเสือข้าม
ตำบล :
  ประศุก
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  036-583106
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีประจำตำบล,ประชารัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประศุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเสือข้าม


นายนพพร ล่ำสัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสือข้าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน