ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประศุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610123
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  610123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประศุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprasook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านประศุก
ตำบล :
  อินทร์บุรี
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  036583184
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/05/2543
อีเมล์ :
  prasook122@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อินทร์บุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:46:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประศุก


นางสาวนันทชพร ขาวใบไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประศุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน