ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610124
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  610124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kumueng school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านคูเมือง
ตำบล :
  ห้วยชัน
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  036505085
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:08:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูเมือง


นายไพฑูรย์ นาวีระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน