ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610126
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  610126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโฆสิทธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKOSITTHARAM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  น้ำตาล
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  036503261
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม พ.ศ. 2467
อีเมล์ :
  kositinburi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:20:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม


นางจุฑาทิพ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน