ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610142
รหัส Smis 8 หลัก :
  17012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  610142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Singhaphahu Prasanmitupatham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพระนอน
ตำบล :
  จักรสีห์
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  036813455
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน พ.ศ.2518
อีเมล์ :
  Singhapahu2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จักรสีห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:23:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)


ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน