ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610145
รหัส Smis 8 หลัก :
  17012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  610145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ค่ายบางระจันวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kaibangrachanwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกพร้าว
ตำบล :
  บางระจัน
อำเภอ :
  ค่ายบางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16150
โทรศัพท์ :
  036699353
โทรสาร :
  036699353
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  kbws35@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตถิ่นวีรชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ค่ายบางระจัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:32:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม


นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน