ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอินทร์บุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610149
รหัส Smis 8 หลัก :
  17012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  610149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อินทร์บุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Inburi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสวนหลวง
ตำบล :
  อินทร์บุรี
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  036581528
โทรสาร :
  036581528
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2495
อีเมล์ :
  inburi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อินทร์บุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 18:25:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอินทร์บุรี


นายวิทยา สีหบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน