ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสาครพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090212
รหัส Smis 8 หลัก :
  18012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  090212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สาครพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sakornpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน150
ตำบล :
  หางน้ำสาคร
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17170
โทรศัพท์ :
  056431380-1
โทรสาร :
  056431317
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  sakornpit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หางน้ำสาคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:13:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสาครพิทยาคม


นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2