ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090213
รหัส Smis 8 หลัก :
  18012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  090213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsing School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากคลอง
ตำบล :
  มะขามเฒ่า
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056461603
โทรสาร :
  056461732
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  mailbox@watsingschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะขามเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:01:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสิงห์


นายรชต ปานสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2