ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090218
รหัส Smis 8 หลัก :
  18012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  090218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยกรดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaikrotwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวัดดอนเก่า
ตำบล :
  ห้วยกรด
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056438026
โทรสาร :
  056438078
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2519
อีเมล์ :
  huaikrot@huaikrot.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 04:48:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา


นายสง่า โพธิ์กลีบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน