ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600301
รหัส Smis 8 หลัก :
  19012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  600301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SuankularbWittayalai Saraburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน42
ตำบล :
  ปากข้าวสาร
อำเภอ :
  เมืองสระบุรี
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18000
โทรศัพท์ :
  036-214-099
โทรสาร :
  036-214-099
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/02/2537
อีเมล์ :
  sksb.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากข้าวสาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 12:44:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี


นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2