ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080038
รหัส Smis 8 หลัก :
  20010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  080038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังตะโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangtako
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านวังตะโก
ตำบล :
  หนองข้างคอก
อำเภอ :
  เมืองชลบุรี
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20000
โทรศัพท์ :
  033-047493
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/06/2479
อีเมล์ :
  tonkaw_aom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองข้างคอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:29:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังตะโก


นางมาลัยพร ทองสีเข้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน