ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080097
รหัส Smis 8 หลัก :
  20010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  080097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านอ่างเวียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanangvean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านอ่างเวียน
ตำบล :
  หนองอิรุณ
อำเภอ :
  บ้านบึง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  038485055
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  angveanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบ้านบึง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองอิรุณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:30:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน