ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080265
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  080265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเสม็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGSAMET
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองเสม็ด
ตำบล :
  บ่อกวางทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 3805 6822
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  samet@chon2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อกวางทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 14:32:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2