ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080292
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  080292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankohphowankroo2500
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเกาะโพธิ์
ตำบล :
  ท่าบุญมี
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  0 3820 9281
โทรสาร :
  038209281
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  bankohpho2500@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกาะจันทร์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  null
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:54:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)


นางสาวสำอางค์ สุดสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน