ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080293
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  080293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามแยก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamyeak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสามแยก
ตำบล :
  ท่าบุญมี
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  038209086
โทรสาร :
  038209086
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2488
อีเมล์ :
  bansamyeak2502@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลท่าบุญมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามแยก


นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน