ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080295
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020117
รหัส Obec 6 หลัก :
  080295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaywai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห้วยหวาย
ตำบล :
  ท่าบุญมี
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  0 3820 9838
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกาะจันทร์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าบุญมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย


นายธีระกูล สำแดงเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน