ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080297
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  080297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาวนาพุทธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadkaowanaputtaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเขานางนม
ตำบล :
  ท่าบุญมี
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  038167235
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  khemthong12345678@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเกาะจันทร์1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าบุญมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม


นางกันธอร กุลบุตรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน