ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080308
รหัส Smis 8 หลัก :
  20012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  080308
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชลบุรี (สุขบท)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHONBURI SUKKHABOT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบางทราย
ตำบล :
  บางทราย
อำเภอ :
  เมืองชลบุรี
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20000
โทรศัพท์ :
  038282294
โทรสาร :
  038282294
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. ๒๔๔๓
อีเมล์ :
  roongtip.pr@skb.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชลบุรี 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:15:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)


นายชูชาติ รักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2