ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080315
รหัส Smis 8 หลัก :
  20012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  080315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   90   บ้าน
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  20130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  038382029
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sschonburi@school.bed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แสนสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน