ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080316
รหัส Smis 8 หลัก :
  20012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  080316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านบึง
อำเภอ :
  บ้านบึง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20170
โทรศัพท์ :
  038443191
โทรสาร :
  038444481
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2491
อีเมล์ :
  banbungutta@thaimail.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชลบุรี 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:32:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)


นายเอกบรรจง บุญผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2