ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะสีชัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080334
รหัส Smis 8 หลัก :
  20032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  080334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะสีชัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kohsichang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านภานุรังษี
ตำบล :
  ท่าเทววงษ์
อำเภอ :
  เกาะสีชัง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20120
โทรศัพท์ :
  0-3821-6545
โทรสาร :
  038216545
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2547
อีเมล์ :
  kohsichang@kscs.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชลบุรี 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสีชัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 14:24:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะสีชัง


นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสีชัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน