ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080340
รหัส Smis 8 หลัก :
  20022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  080340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะจันทร์พิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOCHANPITTAYAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  เกาะจันทร์
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  0 3816 6255
โทรสาร :
  038166255
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/03/2538
อีเมล์ :
  kochanpittaykarn
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชลบุรี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะจันทร์พิทยาคาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:53:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร


นายอรรถพล วงศ์บุปผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2