ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนระยองวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470219
รหัส Smis 8 หลัก :
  21012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  470219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ระยองวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rayongwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ท่าประดู่
อำเภอ :
  เมืองระยอง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21000
โทรศัพท์ :
  038-611010
โทรสาร :
  038-614332
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2442
อีเมล์ :
  ryw.s@rayongwit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตระยอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครระยอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.05 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 17:22:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนระยองวิทยาคม


นายธีระวัธน์ สิงหบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน