ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470222
รหัส Smis 8 หลัก :
  21012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  470222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpapradoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านท่าประดู่
ตำบล :
  ท่าประดู่
อำเภอ :
  เมืองระยอง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21000
โทรศัพท์ :
  0 3861 1320
โทรสาร :
  0 3861 4282
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  watpa.vichakarn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต ระยอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครระยอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14:24:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าประดู่


นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2