ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060029
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  060029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเนินยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Noenyang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคมบางล่าง
ตำบล :
  คมบาง
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3945-9401
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  sukunphan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คมบาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเนินยาง


นางสาวอลิษา สุคุณพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินยาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2