ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060047
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  060047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านหนองคล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anuban bannongkhla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองคล้า
ตำบล :
  ทุ่งเบญจา
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -3939-5455
โทรสาร :
  039395439
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  bannongkhla@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัฐบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองคล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า


นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2