ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060062
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  060062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watramphan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านรำพัน
ตำบล :
  รำพัน
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -3941-7983
โทรสาร :
  0-3941-7983
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รำพัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:20:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)


นายประเสริฐ กำเลิศทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2