ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060068
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  060068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattaponyai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตะปอนใหญ่
ตำบล :
  ตะปอน
อำเภอ :
  ขลุง
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22110
โทรศัพท์ :
  039-426029
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  taponyaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 12:54:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร)


นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2