ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060083
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  060083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเวฬุวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watweruwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดเวฬุ
ตำบล :
  วังสรรพรส
อำเภอ :
  ขลุง
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22110
โทรศัพท์ :
  039492251
โทรสาร :
  039492251
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  waruwanschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังสรรพรส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 09:10:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเวฬุวัน


นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2