ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060086
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  060086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อเวฬุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banborwain
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1,2   บ้านบ้านบ่อเวฬุ
ตำบล :
  บ่อเวฬุ
อำเภอ :
  ขลุง
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22150
โทรศัพท์ :
  062-6359614
โทรสาร :
  _
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/5/2509
อีเมล์ :
  jume1970@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 18:49:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ


นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2